Společnost BOHUMÍNSKÁ STROJNÍ KOVOVÝROBA, s.r.o. realizuje nebo realizovala projekty za přispění dotace EU

 

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V BSK II.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/19_097/0013450

Hlavním cílem projektu je rozvoj zaměstnanců ve společnosti BOHUMÍNSKÁ STOJNÍ KOVOVÝROBA, s.r.o.

 

 

 

Název projektu: BSK - NOVÁ LASEROVÁ TECHNOLOGIE PRO ROZVOJ VÝROBY

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006979

Hlavním cílem projektu je pořízení technologií pro rozvoj výroby

 

Další certifikáty