Společnost BOHUMÍNSKÁ STROJNÍ KOVOVÝROBA, s.r.o. realizuje nebo realizovala projekty za přispění dotace EU

 

 

Název projektu: BSK - NOVÁ LASEROVÁ TECHNOLOGIE PRO ROZVOJ VÝROBY

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006979

Hlavním cílem projektu je pořízení technologií pro rozvoj výroby

 

Další certifikáty