Kontakty spółki

  • BOHUMÍNSKÁ STROJNÍ KOVOVÝROBA, s.r.o.

  • Jateční 134
  • 735 51, Bohumín - Pudlov

  • Financial institution: Komerční banka, a.s.
  • Account number - CZK: 115-912750277/0100
  • SWIFT code - CZK: KOMB CZ PP

  • Account number – EUR: 115-912910277/0100
  • SWIFT code - EUR: KOMBCZPPXXX
  • IBAN code: CZ35 0100 0001 1509 1291 0277


Pełnomocnik spółki

Dyrektor wykonawczy

 

 

Przedstawiciel handlowy:

Dyrektor produkcji:

  • Ivo Voznica
 

Dział ekonomii i księgowości

Główny księgowy:

Administracja:

Ekonomika:

     

Zakupy i logistyka

   

 

Dział konstrukcji

Kierownik konstrukcji:

Konstruktor:

Konstruktor:

 

Produkcja

Menedżer projektowy:

Menedżer projektowy:

Menedżer projektowy:

Menadżer produkcji:

Planowanie:

Technologia produkcji

Personel techniczny

zarządzania jakością:

 

Kierownik centrum prasy

krawędziowej i centrum

laserowego

Magazyn i logistyka: