Spawanie zrobotyzowane robotem marki CLOOS

Do spawania większych partii wykorzystujemy nowoczesny automat spawalniczy (robot) CLOOS. Użytkowaniem tego urządzenia osiągamy podwyższenie produktywności i zmienności produkcji. Równocześnie też zostaje zapewniona powtarzalność produkcji.